Misyon

Ülkemizdeki barajların teknik yönden uygun ve sağlıklı yapılabilmeleri için kamuoyunun aydınlatılmasının ve ilgililerin bilgilendirilmesinin sağlanması, bu işleri yürüten kurumlar ile gereken işbirliğini yaparak baraj yapılarının canlı yaşam için tehlike riskinin düşürülmesi ve yurtdışında konuyla ilgili gelişmeleri yakın takip ederek, ülkemiz su ve toprak kaynaklarının en verimli kullanımı yönünde önerilerin getirilmesi, BGD’nin temel misyonunu oluşturmaktadır. Ayrıca BGD her meslekten insanın konuyla ilgisini tutarak, oluşabilecek bir katastrofik felakettin boyutunu ortaya koymak, bu aşamada yapılacak kurtarma ve acil yardım hizmetleri için gereken örgütlenmenin oluşturulmasında yardımcı olmak, baraj çalışanları arasında koordinasyonu sağlamak ve bilgi akışını temin etmek gibi konularda da kendini sorumlu görmekte ve çalışmalarını bu kapsamda yürütmektedir.

Eskişehir Web Tasarım