Hakkımızda

BGD, ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarının etkili ve güvenli kullanımı amacıyla oluşturulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Dünyada, özellikle ABD ve Kanada’da bu amaçla kurulmuş çok sayıda kurum bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin bir bölgesinde gerçekleştirilecek herhangi bir su ve toprak kaynaklı yatırım için, bu kurumlarının oluşturduğu düşünceler dikkatle değerlendirilmekte, projenin sosyal, ekonomik ve teknik katkıları için tartışma ortamının oluşturulması sağlanmakta ve projenin uygulanması ile ortaya çıkabilecek tüm sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ülkemizde ise, BGD yukarıda belirtilen amaçlarla kurulan ilk sivil toplum örgütüdür. Bir başka ifade ile, barajların ve ilgili yapıların verimli ve güvenli kullanımı amacıyla oluşturulmuş ülkemizdeki teknik esaslı ilk fikir kulübüdür. 18.11.2004 tarihinde kurulan BGD’nin Kurucular Kurulu, genellikle akademik çevreden ve uygulamacı genç mühendislerden oluşmaktadır.

Eskişehir Web Tasarım