Vizyon

Ülkemiz su ve toprak kaynakları yönünden zengindir. Özellikle ekonomik olarak sulanabilir toprak alanları oldukça büyüktür. Bu kaynaklarımızı değerlendirmek için su-toprak kaynakları geliştirme projeleri uygulanmış ve dünya sıralamasında yükseklik ve depolama hacmi yönünden ön sıralarda yer alan baraj yapılarımız inşa edilmiştir. Konuyla ilgili olan çok önemli kamu kurumlarımız bulunmaktadır. BGD’nin hedefi, su ve toprak kaynaklarının optimizasyonu yönünde çalışma yaparak, bu kaynaklarımızın geliştirilmesi ve korunması gibi konularında görevli kamu kurumlarını bilgilendirmek, gelişmiş ülkelerin benzer konularındaki çalışmalarını ve çekincelerini inceleyerek problemleri alternatif çözümleriyle birlikte ortaya koymak ve oluşturulacak farklı envanterler ile ulusal değerlerimizin toplum yararına kullanılmasını sağlamaktır. Su ve toprak kaynaklarımızın, bizden sonraki nesiller için de gerekli olduğunu düşünerek çalışma yapmak ve yapanlara yardımcı olmak, BGD’nin asıl vizyonunu oluşturmaktadır. Ulusal Baraj Güvenliği Programı’nın oluşturulması önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

Eskişehir Web Tasarım